Kontakt

Office Graz: +43 5 02378-9201
Office Wieselburg: +43 5 02378-9401
Office Wien: +43 5 02378-9301
E-Mail: office@best-research.eu

Team


AIGENBAUER Stefan

Senior Researcher | Smart- and Microgrids
Telefon: +43 5 02378-9447
E-Mail: stefan.aigenbauer@best-research.eu
Lebenslauf


ARLT Stefan Sebastian

Junior Researcher | Syngas Processes
Telefon: +43 5 02378-9358
E-Mail: stefan.arlt@best-research.eu


BACOVSKY Dina

Unit Head | Biofuels
Telefon: +43 5 02378-9435
E-Mail: dina.bacovsky@best-research.eu


BAUER Lisa

Junior Researcher | Bioconversion
Telefon: +43 5 02378-9467
E-Mail: lisa.bauer@best-research.eu


BINDER Matthias

Researcher | Syngas Processes
Telefon: +43 5 02378-9355
E-Mail: matthias.binder@best-research.eu


BRESSNIG Kerstin (in Karenz)

Team Assistance
Telefon: +43 5 02378-9209
E-Mail: kerstin.bressnig@best-research.eu


BRUNBAUER Kerstin

Team Assistance
Telefon: +43 5 02378-9412
E-Mail: kerstin.brunbauer@best-research.eu


BÖHM Benedikt

Student Trainee | Fluidized Bed Conversion Systems
Telefon: +43 5 02378-9342
E-Mail: benedikt.boehm@best-research.eu


CARLON Elisa

Senior Researcher
Telefon: +43 5 02378-9459
E-Mail: elisa.carlon@best-research.eu


COSIC Armin

Junior Researcher | Smart- and Microgrids
Telefon: +43 5 02378-9433
E-Mail: armin.cosic@best-research.eu


DEUTSCH Richard

Junior Researcher | Analytics
Telefon: +43 5 02378-9234
E-Mail: richard.deutsch@best-research.eu


DISSAUER Christa

Senior Researcher
Telefon: +43 5 02378-9455
E-Mail: christa.dissauer@best-research.eu


DOOHAN James

Technician | Fluidized Bed Conversion Systems
Telefon: +43 5 02378-9366
E-Mail: james.doohan@best-research.eu


DROSG Bernhard

Area Manager | Bioconversion
Telefon: +43 5 02378-9428
E-Mail: bernhard.drosg@best-research.eu


ECKER-ECKHOFEN Michael

Student Trainee
Telefon: +43 5 02378-9241
E-Mail: michael.ecker-eckhofen@best-research.eu


ENIGL Monika

Senior Researcher | Sustainable Supply and Value Chains
Telefon: +43 5 02378-9457
E-Mail: monika.enigl@best-research.eu


ENZMANN Martin

Technician IT | IT
Telefon: +43 5 02378-9363
E-Mail: martin.enzmann@best-research.eu


ESSL Michael

Junior Researcher | Modelling & Simulation
Telefon: +43 5 02378-9223
E-Mail: michael.essl@best-research.eu


ESSLETZBICHLER Erich

Technician
Telefon: +43 5 02378-9458
E-Mail: erich.essletzbichler@best-research.eu


FUHRMANN Marilene

Junior Researcher | Sustainable Supply and Value Chains
Telefon: +43 5 02378-9453
E-Mail: marilene.fuhrmann@best-research.eu